ارزگان شمالی - ارزگان جنوبی

در باره اوضاع اجتماعی‘ سیاسی‘ فرهنگی و خبری ارزگان شمالی و ارزگان جنوبی می باشد

هزاره

هزاره

خانم آمنه احسانی یکی از بانوان نمونه در عرصه پژوهش و تحقیق

روی این پیوند کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 4:45  توسط حامد  | 

زنان

زن معلول افغانستانی

زن در صف و در انتظار آینده خود بیانگر وضعیت زنان افغانستان

به نظر شما این تصویر از چه تصویری حکایت دارد؟

 

زن

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مهر 1386ساعت 14:58  توسط حامد  | 

یانگوم yangom

یانگوم  yangom

جواهری در قصر

yangom یانگوم   yangom یانگوم  

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مهر 1386ساعت 10:23  توسط حامد  | 

یانگوم yangom

یانگوم yangom یانگوم جواهری در قصر

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مهر 1386ساعت 6:57  توسط مریم رضوانی  | 

خانم کرزی

خانم کرزی همسر کرزی

زینت کرزی همسر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در استقبال از مهمانش

همسر رئس جمهور در لباس محجوب افغانستانی جالب است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مهر 1386ساعت 3:43  توسط حامد  | 

هزاره

هزاره

زن هزاره دختر هزاره girl هزارستان افغانستان ارزگان دایکندی، گیزاب، شهرستان، کجران، چوره، باغران، کیسو، کیتی، تمران،

هزاره

زن هزاره دختر هزاره girl هزارستان افغانستان ارزگان دایکندی، گیزاب، شهرستان، کجران، چوره، باغران، کیسو، کیتی، تمران،

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مهر 1386ساعت 3:21  توسط حامد  | 

یانگوم

یانگوم yangom

جواهری در قصر

یانگوم جواهری در قصر یانگوم جواهری در قصر yangom

 یانگوم yangom

جواهری در قصر

یانگوم جواهری در قصر یانگوم جواهری در قصر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مهر 1386ساعت 3:16  توسط حامد  | 

افغان

افغان

وضعیت افغانستان

تصویر نشان دهنده از نا امنیها در کشور می باشد

آیا مقصر اصلی کیست؟

طالبان؟

خارجیها؟

دست اندرکاران

شما چه نظری دارید؟

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مهر 1386ساعت 8:27  توسط حامد  | 

کرزی

کرزی

همسر کرزی در استقبال از یک مهمان خارجی که در افغانستان آمده است

خانم زینت کرزی

زینت  کرزی در لباس ملی

کرزی

همسر کرزی در استقبال از یک مهمان خارجی که در افغانستان آمده است

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مهر 1386ساعت 8:24  توسط حامد  | 

هزاره

خانم آمنه احسانی

یکی از خانم های هزاره است

که سال گذشته به عنوان قرآن پژوه نمونه بین المللی از کشور افغانستان برگزیده شده است

برای ادامه روی ادامه کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور 1386ساعت 5:9  توسط حامد  | 

دختر افغان

دختر افغان، دختران افغان

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام شهریور 1386ساعت 6:18  توسط حامد  | 

کوچی کوچیها کوچی ها زن کوچی

یک خانم کوچی در حال کوچ

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:36  توسط حامد  | 

زن کوچی

زن کوچی

کوچی

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:30  توسط حامد  | 

دختران هزاره

دختران هزاره

و زنان هزاره

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:25  توسط حامد  | 

women

 women afghan   women afghan    women afghan  women afghan

 women afghan

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:24  توسط حامد  | 

افغان girl afghan

افغان girl afghan افغانستان

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:21  توسط حامد  | 

زن افغان

زن افغان

در کنار فرزندش که او روزنامه ای را می خواند

 

این در کدام کشور خواهد باشد؟ آیا در افغانستان؟

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:17  توسط حامد  | 

زنان womwns

زنان womwns

زنان افغانستان afghanistan    womwns  

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور 1386ساعت 6:10  توسط حامد  | 

دختر هزاره

زن هزاره

زنان هزاره

ز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم شهریور 1386ساعت 10:37  توسط حامد  | 

دختر

دختر افغان دختران افغان

دخ

 

 دختران افغان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم شهریور 1386ساعت 10:28  توسط حامد  | 

دختران

دختران

زنان افغانستانی

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم شهریور 1386ساعت 7:40  توسط حامد  | 

زن افغان

زن افغان

بین افراط و تفریط

 

  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم شهریور 1386ساعت 6:20  توسط حامد  | 

دختر افغان

دختر افغان

این هم یک دختر افغان آیا حدس می زنید از ارزگان جنوبی باشد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم شهریور 1386ساعت 6:16  توسط حامد  |